A Bor Pál Fizikaverseny ismeretanyaga

Az 5. és 6. évfolyam természetismeret tananyaga
+

1.forduló (december )

7. évfolyam:

 • A testek néhány mérhető tulajdonsága és ezeket jellemző mennyiségek.
  • A mennyiségek jele, mértékegysége, a mértékegység jele. Átváltások.
  • Alapmennyiségek közül: hosszúság, idő, tömeg, hőmérséklet.
  • Származtatott mennyiségek közül: terület, térfogat, sűrűség, sebesség.
 • Vonatkoztatási rendszer.
 • Kölcsönhatások
  • Termikus kh, mechanikai kh., gravitációs kh., mágneses kh., elektromos kh.
 • A szilárd,a folyékony, a légnemű anyagok belső szerkezete.
 • Az egyenes vonalú egyenletes mozgás.
  • Út-idő, elmozdulás-idő, sebesség-idő grafikon.
 • A változó mozgások
  • Átlagsebesség, pillanatnyi sebesség.
  • Út-idő, elmozdulás-idő, sebesség-idő grafikon. (egyszerű esetekben)
 • Az egyenletesen változó mozgás
  • Gyorsulás fogalma
  • Sebesség – idő grafikon. Gyorsulás-idő grafikon.
  • A szabadesés
 • A tehetetlenség és a tömeg.
  • Newton I. törvénye
 • Sűrűség, átlagsűrűség.

8. évfolyam:

 • A 7. osztály teljes tananyaga.
 • Elektromos alapjelenségek.
  • A testek elektromos állapota.
  • Az elektromos megosztás.
 • Az elektromos áram.
  • Vezetők szigetelők. Földelés. Villámhárító.
 • Az elektromos töltés.
 • Az áramerősség.
 • A feszültség.
  • Áramerősség, feszültség mérése.
 • Áramkörök.
  • Egyszerű áramkör. Fogyasztók soros, párhuzamos kapcsolása.

Középöntő (március eleje)

Az I. forduló ismeretanyaga
+

7. évfolyam:

 • Az erőhatás, erő fogalma
  • Erők ábrázolása.
  • Az erő mérése.
  • Gravitációs erő, súlyerő, rugalmas erő, súrlódási erő, közegellenállási erő, mágneses erő, elektromos erő.
 • Newton III. törvénye
  • Ugyanabban a kh.-ban fellépő erő- ellenerő jellemzése, ábrázolása.
 • Testek egyensúlya
  • Egymást kiegyenlítő erőhatások.
  • A testet érő erőhatások jellemzése, ábrázolása.
 • A nyomás fogalma
  • A szilárd testek nyomása
  • A nyomás növelése, csökkentése a gyakorlati életben.
  • A nyomás kiszámítása nyomóerőből és nyomott felültből.

8. évfolyam:

 • Az elektromos ellenállás
  • Ohm törvénye.
  • Vezetékek elektromos ellenállása.
 • Több fogyasztó az áramkörben.
  • Sorosan, ill. párhuzamosan kapcsolt fogyasztók eredő ellenállása.
 • Az egyenáram hatásai.
 • Az elektromos munka és teljesítmény.

 
Döntő (április eleje)

Az I. forduló és a középdöntő ismeretanyaga
+
7. évfolyam:

 • A folyadékok nyomása.
  • Pascal törvénye.
 • A gázok nyomása.
  • A légnyomás.
  • Zárt térben lévő gázok nyomása.
  • Nyomáskülönbségen alapuló eszközök.
 • Közlekedőedények, hajszálcsövek.
 • Arkhimédész törvénye.
 • Testek úszása, lebegése, elmerülése.

8. évfolyam:

 • Az elektromágneses indukció.
  • Lenz törvénye.
 • A váltakozó áram.
  • A váltakozó áram előállítása.
  • A váltakozó áram hatásai.
 • A transzformátor.
„Minden tudományban tanulhattam volna eleget és szépet, de a fizikában tanulok és egyszersmind mulatok, gyönyörködöm is.”   Jedlik Ányos